Egna serveringslokaler

Anläggningens fasta serveringsutrymmen har plats för cirka 80 sittande gäster. Dessutom kommer vi - bland annat för lunchservering - att använda delar av inomhushallen, där det finns utrymme för sittande gäster. Delar av hallen kommer, vid behov, också att användas i samband med den ordinarie serveringen.
Vi kommer även att starta grillen, där det finns korv och hamburgare.

En del av anläggningens fasta servering.
En annan del av anläggningens fasta servering